07136487224 |   07136487225  
ردیف قانون
1 کاربر گرامی لطفا جهت رزرو نوبت در ابتدا سرویس و تاریخ ویزیت را مشخص و درنهایت استعلام نوبت دهی انجام دهید.
2 فیکس شدن نوبت ویزیت منوط به تماس درمانگاه با شما کاربر گرامی می باشد.
3 در صورتی که تا 24ساعت پس از نوبت گیری از طرف درمانگاه با شما تماس گرفته نشد جهت فیکس نمودن نوبت خود با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.